Höjdpunkter vecka 2 på Kanal 5

Måndag 7/1 20.00
Premiär – Outsiders
I veckans Outsiders möter vi människor som i protest mot vårt överkonsumerande samhälle lever på sådant som andra slängt. De har bestämt sig för att ta tillvara andras skräp och gjort sökandet efter mat och saker till en livsstil. Trots att det är förbjudet att samla saker från containrar, återvinningscentraler och soprum är de ständigt på jakt efter saker de kan äta, återanvända eller renovera och ge bort. My, 22, letar efter prylar och mat som andra har slängt för att kunna leva enligt sin ideologi – att jobba så lite som möjligt för att få mer tid och kraft till sådant hon hellre vill göra. Emil, 22, är student i Köpenhamn och lever på sopor först och främst av politiska skäl. Han vill markera för omvärlden att han tycker det är fel att slänga brukbara varor.
Alf och Martin har tagit avstånd från all onödig konsumtion och lever i en bil i Storbritannien. Keller, 35, har letat skräp sedan han var barn i Chile. När han kom till Sverige och såg vad folk slängde här bestämde han sig för att använda sopor för att skapa konst.

21.55
Stridspiloterna
I Sverige finns två militärflygplatser som har skarp flygverksamhet. På F17 i Ronneby tränar piloterna dagligen på att planera och utföra skarpa uppdrag för att förbereda sig för utlandstjänst. På Såtenäs deltar tredjeårseleverna i en överlevnadsövning. De behöver kunna klara sig flera dygn på den lilla utrustning de har i sina nödpaket om de skjuter ut sig bakom fiendens linjer. Tillbaka på Malmen planerar våra andraårselever för en utlandsflygning. De ska lära sig internationella regler och flyger till en militärflygplats i Wales för att prova sina kunskaper. Jonas står inför sitt slutgiltiga försök i slungan. Nu måste han klara 9 G i minst 15 sekunder, annars kan han inte gå vidare till Gripenträningen. Del 3/6

Just nu på TV