TV4 startar science fiction-kanal i Norden och flyttar hem TV4 Fakta till Sverige

TV4 AB fortsätter sin expansiva satsning på nischkanaler. Den 29 februari lanseras TV4 Science fiction i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Efter onsdagens riksdagsbeslut om nya regler för reklam i tv och radio har TV4 AB dessutom beslutat att flytta utsändningen av TV4 Fakta till Sverige efter den 1 februari 2008.

TV4:s expansiva satsning på nischkanaler fortsätter när TV4 i februari lanserar den nya kanalen TV4 Science fiction i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

– Det är en spännande utmaning att rulla ut en ny kanal i så många länder samtidigt, men genren utspelar sig ju i ett gränslöst universum, så det passar bra, säger kanalens programchef Bo Thörnwall.

TV4 Science fiction kommer att bli Nordens enda kanal helt ägnad åt Science fiction-genren.

– Det är en spännande genre, med hängivna, dedikerade tittare som helt säkert kommer att älska den här kanalen, fortsätter Bo Thörnwall.

Innehållet består av serier, filmer och dokumentärer. Bland serierna finns Star Trek: Deep Space 9, Star Trek: Voyager och Andromeda. Fler starka serier och programinköp är under förhandling.

Kanalen lanseras den 29 februari 2008. Distribution är i dagsläget klar med Viasat i Sverige och MTV3 i Finland. Förhandlingar med fler distributörer pågår.

Tack vare de nya reklamreglerna som riksdagen fattade beslut om i onsdags kommer TV4 att plocka hem sändningen av TV4 Fakta från Finland till Sverige. TV4  la utsändningarna i Finland på grund av rådande reklamregler, vilka inte är harmoniserade med övriga EU-regler. I och med det nya riksdagsbeslutet kan sändningarna utgå från Sverige och därmed flyttas också verksamheten hit. Någon gång under våren 2008 beräknas TV4 Fakta flytta hem. De nya reklamreglerna börjar gälla från den1 februari 2008.