Svenska soldater strider för fred

Svenska soldatfabriken. Carola på slutövning. Foto: Viktor Nordenskiöld/TV4

Den här nyproducerade svenska dokumentären följer förberedelserna och utvecklingen av Nordic Battlegroup. De svenska soldaterna går igenom tvivel och förhoppningar, rädsla och förväntningar. Vad driver unga svenska män och kvinnor att utbilda sig för ett uppdrag som kan innebära att de måste döda?

Sverige har inte varit i krig på 200 år. Samtidigt spås det europeiska försvarssamarbetet inom EU få en allt viktigare roll i framtiden. Sedan 2007 har EU ständigt två stridsgrupper, halvårsvis efter ett rullande schema, i beredskap för snabb utryckning till konflikthärdar och krisområden. Vid behov ska stridsgruppernas insatser kunna sträcka sig över trettio dagar, med möjligheter till förlängning upp till 120 dagar. I år kom turen till Sverige.

Nordic Battlegroup, ibland kallad Nordiska stridsgruppen, sattes samman som en av två europeiska stridsgrupper under EU:s beredskap. Snabbinsatsstyrkan skapades inför den halvårsperiod som sträckte sig från januari till juni 2008 och leddes av Sverige. De övriga länder som ingick i styrkan var Norge, Finland, Estland och Irland. Styrkans uppdrag är att vara beredd att inom tio dagar mobilisera sina trupper för insats i EU:s intresse vid konflikter eller större kriser. Under beredskapsperioden första halvan av 2008 fanns ytterligare en stridsgrupp beredd, ledd av Spanien. Båda med syftet att verka fredsframtvingande vid eventuella konflikter och med rätt att bruka dödligt våld under vissa omständigheter.

I Nordic Battlegroup utgjorde svenska soldater en majoritet med sina 2300 av sammanlagt 2800 deltagare. Nästa gång Sverige enligt planerna ska leda en stridsstyrka är första halvåret 2011.

Tisdag den 26 augusti 21:00 Svenska soldatfabriken på TV4

tv-påminnelsePåminnelse för TV4 – Svenska soldatfabriken