Lost på TV4

Juliet blir tvungen avslöja oroande nyheter för Jin när Sun hotar att flytta till Lockes läger. Sayid och Desmond börjar få ett grep om lastbåtens besättning när de möter fartygets kapten.

Sun konfronterar Faraday om hans egentliga uppdrag på ön. När han vägrar ge henne ett rakt svar inser hon att Charlotte och Faraday inte är de räddare som både hon och de andra överlevande velat tro. Sun beslutar sig för att flytta till Lockes läger. Hon blir påkommen av Juliet som varnar henne för den livsfara som hotar alla gravida kvinnor på ön. I ett desperat försök att stoppa Jin och Sun från att lämna lägret beskyller Juliet Sun för att ha blivit gravid med en annan man.

Ombord på båten får Sayid och Desmond reda på att ingen har varit i kontakt med deras vänner på ön och att öbornas telefon förmodligen slutat fungera. Strax innan mötet med kaptenen får de en lapp som varnar dem för att lita på honom. Kapten Gault berättar att någon saboterat fartygets motorer och att de arbetar dygnet runt för att kunna ta sig bort från ön till säkrare vatten. Gault påstår även att den upphittade kraschplatsen var iscensatt. Men vem har resurser till något sådant? Var hittar man 324 kroppar till ett sådant ändamål? Och vem styr Gault?

Del 7 av 13 av Lost sässong 4.  Onsdag den 26 mars 21.00 på TV4