Forum: FRA

Utfrågning och debatt om FRA-lagen. Vem ska övervakas, varför och till vilket pris?

 

Med bland andra FRA-chefen Ingvar Åkesson, ÖB Håkan Syrén, statssekreteraren Håkan Jevrell, riksdagsledamöterna Fredrick Federley, Camilla Lundberg, Karin Enström och Alice Åström, liksom Anna Petersson från Nätverket Stoppa FRA-lagen och professor Dennis Töllborg, Göteborg. Programledare: Erik Fichtelius.

Del 2 av 5.  Måndag 1 sep 2008 kl 20.00:  Forum: FRA visas på kunskapskanalen