De gömda barnen

När den nazivänliga Vichyregeringen i början av 1940-talet lyckades överta kontrollen av delar av Frankrike, tvingades alla judiska medborgare att registrera sig. Nazistpropagandan som spreds beskyllde judarna för matbristen, de ekonomiska svårigheterna och för girighet. Judarna liknades även vid råttor.

Människor riskerade sina liv för att rädda de utsatta judarna. De förde en tillvaro i