Bonde söker fru

Fyra mjölkbönder, en hästbonde, en vallodlare, en kött- och en spannmålsbonde är deltagarna i höstens omgång av programmet.

Från Trolleholm i söder till Orsa i norr fnns de bönder som under våren varit aktuella i programmet: David  Ivarsson, Hanna Johansson, Hå-
kan  Petersson,  Jörgen Halvardsson,  Malin Sundin,  Per Larsson,  Peter Gustafson och Magnus Englund.  I maj  presenterades  de  åtta bönderna  i  ett  entimmesprogram  i  TV4.  I  sam
band med det uppmanades tv-tittarna att skriva till den bonde som väckte deras nyfkenhet och som de gärna ville träffa och få möjligheten att lära känna bättre.

Under hösten följs fyra av de åtta bönderna som ur skörden av inkommande brev får välja ut tio potentiella partners. Några av brevskrivarna kommer så småningom att fytta in hos sin favoritbonde för att testa livet som lantbrukare och se om umgänget kan utvecklas till äkta kärlek. De fyra bönder som  inte följs under hösten får även de behålla sina brev, och möjligheten att ta kontakt. Det följs upp i slutet av serien och då får tittarna veta hur det har gått även för dem i jakten på den stora kärleken. 

De två tidigare säsongerna av Bonde söker fru, även de under  ledning  av Linda Isacsson,  blev stora succéer och resulterade i flera romanser, relationer, förlovningar och bröllop.

säsongsstart onsdag 8 oktober,klockan 20.00